Energifönster

Energifönster kallas fönster som har ett bra U-värde och som inte släpper ut mycket energi från byggnaden utan isolerar bra och effektivt och därför kallas energifönster.

Det var från början energimyndigheten som startade projektet med att speciellt energisparande fönster skulle märkas med en speciell märkning för att underlätta för konsumenterna att hitta energisparande fönster.

Läs de här PDF filerna innan du köper energifönster för att ha koll på vad allting betyder.