Galler utanför fönster

Jag läste en ganska intressant artikel häromdagen, du kan läsa den här. I vilket fall så handlade det om en kvinna i Skåne som ville sätta utvändiga galler för sina fönster, alltså heltäckande galler såsom på ett fängelse, varför hon ville göra det är oförståeligt för mig om det inte skulle vara av någon säkerhetsorsak då det vill säga. I vilket fall så fick hon inte tillåtelse till detta av den kommunala byggnadsnämnden, kvinnan som var bestämd av sig sak tog ärendet vidare med en överklagan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen valde att gå på samma väg som den kommunala byggnadsnämnden och har alltså nekat henne rättigheten att sätta galler utanför sina fönster.

Kvinnans vilja avslogs med motiveringen att det skulle strida mot byggnadskaraktären i området.