2 glas fönster

2 glas fönster kan absolut vara tillräckliga och dugliga för att hålla tillräckligt med energi kvar inne i huset. Det som avgör om fönstren är tillräckliga som energifönster är åldern på fönstren, om du är äldre än 10 år så är de gammalmodiga och de är inte byggda på samma vis som dagens 2 glas fönster. Två glas fönster är två rutor som är sammanfogade men med ett mellanrum mellan rutorna en så kallad luft spalt. 2 glas isolerruta skiljer sig lite från vanligt 2 glas fönster som är kopplat, 2 glas med en isolerruta är mer energieffektivare av det två olika varianterna.

Se bilder och priser på 2-glas fönster här.

Läs också artikeln om 3 glas fönster för att förstå skillnaderna mellan 2 och 3 glas.